BIOTE(A)CH HAKKINDA

BIOTE(A)CH

Doğanın gücü yaşam ve biyoteknoloji bu gücü nitelikli profesyonellerle desteklemek için var.

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini akademiden sanayiye aktarması, akademik mükemmeliyetin yanı sıra inovasyon için de önemli bir konu olarak kabul edilmekte. 2000’li yıllardan bu yana, araştırma kurumlarının ve endüstrilerin rolü önemli ölçüde değişiyor (OECD, 2007).

Günümüzde kariyer oluşturma aşamaları, önceki yıllara göre daha karmaşık bir süreç içeriyor. Literatür taramasından yola çıkarak diyebiliriz ki, üniversiteden işe geçiş, mezunların gelecekteki kariyerlerinde çok önemli bir adım ve özel yetenekler gerektiriyor (Santisi vd., 2018). Bu doğrultuda, araştırma kurumları, araştırma sonuçlarının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için sanayi ile daha fazla etkileşime girme ihtiyacının farkındalar. Ancak araştırmacılar, üniversite öğrenimi ile işyeri uygulamaları arasında bir uyumsuzluk olduğunu da belirtiyorlar (Jackson, Fleming ve Rowe, 2019).

BIOTE(A)CH teknoloji alanında yaşanan son gelişmelerle bağlantılı olarak tarımsal biyoteknolojide yükseköğretimden işgücü piyasasına geçişi geliştiren tasarım düşüncesini kullanarak bir müfredat oluşturmayı ve ters yüz öğrenme ile tasarlanmış ders sunumunu destekleyen öğretim materyalleri geliştirmeyi amaçlıyor.