Dobrodošli v

BIOTE(A)CH

Erasmus+ 2022-1-TR01-KA220-HED-000085597

Premostitev vrzeli med biotehnologijo in industrijo: Vključevanje oblikovalskega razmišljanja in obrnjenega učenja

Projekt BIOTE(A)CH se je začel januarja 2023 za obdobje dveh let. Koordinira ga Univerza Çanakkale Onsekiz Mart (Turčija) s štirimi univerzitetnimi partnerji, biotehnološkim podjetjem in podjetjem s področja izobraževalne tehnologije. Glavni cilj tega projekta je premostiti vrzel med univerzo in industrijo s preverjenim in raziskovalno utemeljenim razumevanjem realnosti biotehnološkega izobraževanja v Evropi.

Biotehnologija je pomemben industrijski sektor, zlasti od začetka tisočletja, in tudi odlična priložnost za zaposlitev mladih dodiplomskih študentov. Dodiplomski programi, ki konvencionalno ponujajo znanstveno znanje in tehnične veščine za raziskave ali laboratorije, bi morali biti dinamično usmerjeni, da bi delovali kot most med akademsko sfero in industrijo. Cilj projekta BIOTE(A)CH je torej izboljšati zaposlitvene možnosti dodiplomskih študentov s spodbujanjem oblikovalskega razmišljanja (ang. design thinking) pri študentih in izvajanjem tečajev s pomočjo obrnjenega učenja (ang. flipped learning) za prenos njihovega znanja v prakso.

Naši cilji

Podpora

Naš cilj je podpreti dodiplomske študente pri povezovanju podatkov in informacij eksplicitno s področji znanja, spretnosti in pristopov, ki so potrebni za poklicno delo.

Ozaveščanje

Pomembno je, da dodiplomske študente usposobimo za delo v svetu, v katerem so tehnološke inovacije stalnica, in sicer s spodbujanjem samozavedanja študentov za izboljšanje njihovih medpodročnih spretnosti.

Dinamičnost in sinergija

Naš cilj je ustvariti dinamiko in sinergijo med predstavniki univerze in industrije ter vlagati v inovacije in inovativno razmišljanje.

Gladek prehod z univerze v industrijo

Rezultati projekta

Učni načrt

Z uporabo učnega načrta BIOTE(A)CH bo vsak oddelek za biotehnologijo lahko aktiviral študente in jih spodbudil k razvoju inovativnih prototipov za biotehnološko usmerjeno industrijo za proizvodnjo hrane, materialov in virov energije.

Video Predavanja

Video predavanja bodo vključevala dve različni vrsti vsebin: Razlage strokovnjakov in animirani videoposnetki. Namenjeni bodo številnim akademikom, ki se interdisciplinarno ukvarjajo z biotehnologijo, in bodo tako povečali kakovost poučevanja s pomočjo obrnjenega učenja.

Vodnik za predavatelje

Priročnik za predavatelje bo povečal nabor kompetenc predavateljev in vključeval novo in znanstveno dokazano zasnovo izvedbe predmeta, ki bo dodiplomske študente opremila z informacijami in spretnostmi, ki jih po diplomi zahteva industrija.