Hoşgeldiniz

BIOTE(A)CH

Erasmus+ 2022-1-TR01-KA220-HED-000085597

Bridging the Gap Between Biotechnology and Industry: Integrating Design Thinking and Flipped Learning

BIOTE(A)CH 2023 yılının Ocak ayında iki yıl sürecek bir proje uygulaması olarak başlamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) liderliğinde 4 Üniversite ortağı, bir Biyoteknoloji şirketi ve bir Eğitim Teknolojileri şirketi ile koordine edilmektedir. Bu projenin temel amacı, Avrupa’daki biyoteknoloji eğitiminin gerçeklerinin doğrulanmış ve araştırmaya dayalı bir şekilde anlaşılması yoluyla üniversite ve sanayi arasındaki boşluğu doldurmaktır.

Biyoteknoloji, özellikle milenyumun başından bu yana önemli bir sanayi sektörü ve lisans öğrencileri için büyük bir istihdam fırsatı yaratmaktadır. Geleneksel olarak araştırma veya laboratuarlar için bilimsel bilgi ve teknik beceriler sunan lisans programları, Akademi ve Sanayi arasında bir köprü işlevi görecek şekilde dinamik olarak yönlendirilmelidir. Bu nedenle BIOTE(A)CH, öğrencilerde tasarım düşüncesini teşvik ederek ve bilgilerini uygulamaya aktarmak için ters-yüz (flipped learning) öğrenme yoluyla dersler vererek lisans öğrencilerinin istihdam potansiyellerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedeflerimiz

Destek

Lisans öğrencilerinin veri ve bilgiyi profesyonel çalışma için gerekli bilgi, beceri ve yaklaşım alanlarıyla açıkça ilişkilendirmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz

Farkındalık

Öğrencilerin çapraz becerilerini geliştirmek için öz farkındalıklarını teşvik ederek, lisans öğrencilerini teknolojik yeniliklerin norm olduğu bir dünyada çalışmak için donatmaya önem veriyoruz.

Dinamizm & Sinerji

Üniversite ve sanayi temsilcileri arasında dinamizm ve sinerji yaratarak inovasyon ve yenilikçi düşünceye yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Üniversiteden Sanayiye Sorunsuz Geçiş

Proje Sonuçları

Öğretim Programı

BIOTE(A)CH öğretim programı biyoteknoloji bölümü öğrencilerini harekete geçirecek ve gıda, malzeme ve enerji kaynakları üretmek için biyoteknoloji odaklı endüstri için yenilikçi prototipler geliştirmelerini teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır.

Eğitim Videoları

Video eğitimleri, biri uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar ve diğeri animasyonlu videolar olmak üzere iki farklı tür içermektedir. Biyoteknoloji ile ilgilenen birçok akademisyene disiplinler arası yönüyle hitap etmekte ve ters yüz öğrenme yoluyla öğretim kalitesini artırmaktadır.

Öğretim Görevlisi El Kitabı

Öğretim Görevlisinin El Kitabı, eğitimcilerin yetkinliklerini genişletmekte ve lisans öğrencilerini mezun olduktan sonra sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatan yeni ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir ders sunum tasarımı içermektedir.