Καλώς ήλθατε στο

BIOTE(A)CH

Erasmus+ 2022-1-TR01-KA220-HED-000085597

Bridging the Gap Between Biotechnology and Industry: Integrating Design Thinking and Flipped Learning

Το έργο BIOTE(A)CH ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και θα διαρκέσει δύο χρόνια  με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Çanakkale Onsekiz Mart (Τουρκία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 4 ακαδημαϊκοί εταίροι, μια εταιρεία βιοτεχνολογίας και μια εταιρεία Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και βιομηχανίας μέσα  από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αξιοποιούν την έρευνα και την κατανόηση της πραγματικότητας της εκπαίδευσης στον τομέα της βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη.

Ειδικά στον αιώνα μας, η βιοτεχνολογία αποτελεί έναν σημαντικό τομέα της βιομηχανίας που παρέχει πολλές ευκαιρίες απασχόλησης για νέους αποφοίτους. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που παραδοσιακά παρέχουν επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες για έρευνα ή για στελέχωση εργαστηρίων θα πρέπει δυναμικά να εστιάσουν και στην ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ της Ακαδημίας και της Βιομηχανίας. Συνεπώς, το BIOTE(A)CH στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των αποφοίτων μέσω της προώθησης στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μαθημάτων που αξιοποιούν τη σχεδιαστική σκέψη και την ανεστραμμένη μάθηση, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά της γνώσης στην πράξη.

Οι στόχοι μας

Υποστήριξη

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές να συνδέουν δεδομένα και πληροφορίες με τη γνώση, τις δεξιότητες και τις προσεγγίσεις που απαιτούνται στον επαγγελματικό χώρο.

Επίγνωση

Μέλημά μας είναι να προετοιμάσουμε τους φοιτητές για την εργασία σε έναν κόσμο που η τεχνολογική καινοτομία είναι καθημερινή πραγματικότητα. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους φοιτητές να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους και να βελτιώσουν τις οριζόντιες (ήπιες) δεξιότητές τους.

Δυναμισμός & Συνέργεια

Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική συνέργεια μεταξύ της Ακαδημίας και των εκπροσώπων της βιομηχανίας για να επενδύσουμε στην καινοτομία και την καινοτόμο σκέψη.

Ομαλή μετάβαση από το Πανεπιστήμιο στη Βιομηχανία

Αποτελέσματα έργου

Πρόγραμμα σπουδών

Μέσω του προγράμματος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του BIOTE(A)CH, κάθε Τμήμα βιοτεχνολογίας έχει τη δυνατότητα ένα ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και πρωτότυπες λύσεις για τη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, υλικών και ενέργειας.

Εκπαιδευτικά βίντεο

Τα εκπαιδευτικά Βίντεο θα περιλαμβάνουν δύο διαφορετικούς τύπους: Επεξηγήσεις από ειδικούς και βίντεο με γραφικά. Θα απευθύνονται σε πολλούς ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με τη βιοτεχνολογία με διεπιστημονικό τρόπο και θα αυξήσουν την ποιότητα της διδασκαλίας μέσω της ανεστραμμένης μάθησης

Το εγχειρίδιο του καθηγητή

Το εγχειρίδιο του Καθηγητή θα αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, περιλαμβάνοντας ένα πρωτοποριακό και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό υλοποίησης μαθημάτων που θα ενισχύσει τους προπτυχιακούς φοιτητές, τόσο με γνώσεις όσο και με δεξιότητες, απαραίτητες για να εργαστούν στη βιομηχανία μετά την αποφοίτησή τους.